Terms & Conditions (english)

Uslovi korištenja

Sadržaj

 1. Opšti uslovi korištenja        
 2. Prihvatljivo korištenje         
 3. Opis ooblee platforme i usluga   
 4. Opšti uslovi za korištenje ooblee naloga
 5. ooblee korisnici i nalozi
  1. Članovi ooblee društvene mreže 
  2. Prodavci       
  3. Kupci 
  4. Nalozi kod treće strane      
 6. ooblee prava           
 7. Ograničenje odgovornosti 
 8. Intelektualna prava i sadržaji korisnika   
 9. Isporuka i povraćaj  
  1. Isporuke Prodavca  
 10. Plaćanje i provizije  
 11. Otkazivanje i raskid
 12. Izmjene usluge i cijene
 13. Servisi trećih strana
  1. Servis treće strane za korištenje interaktivnih mapa    
 14. Povratne informacije i komentari  
 15. Prijava povrede autorskih prava   
 16. Zaštita podataka i privatnosti        
 17. Oglašavanje 
  1. Izjava o bezbednosti kupovina kreditnom karticom
  2. Izjava o prikupljanju i zaštiti ličnih podataka
  3. Reklamacija Oglašavanja

 

1. Opšti uslovi korištenja

Hvala što koristite ili želite koristiti ooblee platformu.

Vjerujemo da vam posredstvom naše platforme možemo ponuditi novo korisničko iskustvo i nov način online poslovanja, komunikacije i oglašavanja sa fokusom na lokalnu zajednicu, uz beskompromisnu zaštitu vaše privatnosti.    

U ovom tekstu definisaćemo uslove korištenja ooblee platforme („Uslovi korištenja ooblee platforme“, „ooblee Uslovi“ ili „Uslovi“). Ovi Uslovi predstavljaju pravni ugovor između vas i ooblee  i uređuju prava i obaveze u vezi vašeg pristupa i korištenja svih segmente naše platforme (uključujući njen aspekt društvene mreže, e-commerce platforme i marketplace lokacije sa fokusom na lokalnu zajednicu), kao i svih njenih pripadajućih servisa, od kojih su neki obezbijeđeni posredstvom servisa trećih strana.

ooblee zadržava pravo da ažurira i mijenja uslove korištenja njihovim objavljivanjem na ooblee veb sajtu. Savjetujemo vam da sa vremena na vrijeme provjerite da li je došlo do izmjena u uslovima korištenja ooblee platforme, koje bi mogle uticati na vaše poslovanje ili način na koji koristite platformu. Najnovija verzija ovog dokumenta će zamijeniti sve prethodne i biće validna od trenutka njenog objavljivanja na ooblee sajtu.

Kada se u ovom dokumentu pročitate “ooblee”, “mi” ili “naš”, to se odnosi na kompaniju ooblee d.o.o sa sjedištem u Podgorici Bulevar Ivana Crnojevića 2/B-D3, sa kojom sklapate ovaj ugovor o uslovima korištenja ooblee platforme.

Iako će tekst ovog dokumenta biti dostupan na više jezika, u slučaju potrebe dodatnog tumačenja primarna je i prevladaće poslednja verzija teksta na engleskom jeziku.

 • ooblee platformu nije dozvoljeno koristiti za ostvarivanje bilo kakvih nelegalnih ili neovlaštenih aktivnosti, kao ni ostvarivanjem prava ili obaveza iz ovog dokumenta kršiti važeće zakone i propise, uključujući i ne ograničavajući se na pravni okvir kojim je uređena zaštita privatnosti, autorskih prava i prava potrošača.    

Nije dozvoljeno kopirati, neovlašteno koristiti, distribuirati, reprodukovati, prodavati ili iskorištavati bilo koji segment ooblee usluga ili servisa.

Za potrebe funkcionisanja ooblee servisa podaci se mogu koristiti posredstvom različitih tehnologija i prenositi između različitih kompjuterskih mreža. Podaci o kreditnim karticama u okviru ooblee platforma uvijek se čuvaju i prenose u enkriptovanoj formi, dok to za druge korisničke podatke ne mora biti slučaj.

Ovaj dokument sačinjen je i sa namjerom da u određenoj mjeri objasnimo način na koji ooblee sistem u osnovi funkcioniše, kako bi korisnicima bilo jasnije na koje sve načine mogu koristiti ooblee platformu i njene pripadajuće servise (od korištenja ooblee društvene mreže, do njenog punog e-commerce ili marketplace potencijala) i da vam pruži druge korisne informacije. Bavićemo se detaljnije zaštitom privatnosti korisnika i objasniti koje sve podatke prikupljamo od svojih korisnika i na koji način ih koristimo, bliže urediti druge segmente poslovanja i ponuditi neke obrasce ili alate koji možda mogu biti od koristi određenim ooblee korisnicima. Preporučujemo da konsultujete ooblee Uslove kada god niste sigurni u vezi načina na koji neki segment ooblee platforme funkcioniše i u vezi uslova korištenja platforme i svih njenih pripadajućih servisa.  

Ukoliko želite koristiti ooblee platformu i bilo koji od servisa koji nudimo, morate pročitati, složiti se i prihvatiti uslove predstavljene u ovom dokumentu, koji sadrži i dio sa pravilima prihvatljivog korištenja. Zaštita podataka i privatnosti uređena je u posebnom tekstu, odnosno ugovoru “Politika privatnosti”, sa kojom korisnici takođe moraju biti saglasni da bi mogli koristiti ooblee platformu. Ukoliko niste saglasni sa uslovima korištenja ooblee platforme ili nekog njenog pojedinog servisa, nemojte ih koristiti.

Obaveze korisnika koje proizilaze iz ovog dokumenta i pripadajućih pravnih dokumenata nije moguće pridružiti ili prenijeti na treću stranu, bez odobrenja i pisane saglasnosti od strane ooblee. Naša prava i obaveze mogu se dodijeliti drugima. Na primjer, to se može dogoditi ako se promijeni naše vlasništvo (poput spajanja, preuzimanja ili prodaje kompanije) ili primjenom važećih zakona.

Ako je bilo koja odredba ovog dokumenta proglašena nevažećom ili neprimjenjivom pred sudskim organom, to neće poništiti preostale odredbe ovih Uslova, koje će ostati na snazi.

Pitanja u vezi uslova korištenja ooblee platforme možete slati na e-mail legal@ooblee.me.

 

2. Prihvatljivo korištenje

ooblee korisnicima zabranjene su sve aktivnosti (uključujući i ne ograničavajući se na upload, postovanje, prikazivanje, prenos fajlova ili podataka i objavu informacija) koje mogu imati veze sa kršenjem prava intelektualne svojine, ilegalnim aktivnostima, cyber kriminalom, online zloupotrebama, malicioznim aktivnostima koji mogu ugroziti funkcionisanje servisa ili čitave platforme ili prouzrokovati bilo kakvu štetu zloupotrebom informacionih sredstava ooblee platforme i/ili sredstava njenih korisnika (širenje virusa, malware-a, bilo kakvog malicioznog softvera, slanje spam poruka, hostovanje phising stranica…).

Zabranjeno je posredstvom ooblee servisa ili infrastrukture širiti ili podržavati govor mržnje, terorizam, pornografiju, neprikladan sadržaj, eksploataciju djece, mržnju po bilo kojoj osnovi, nasilje, samopovređivanje, kao i na bilo koji način vrijeđati, prijetiti, klevetati, maltretirati i uznemiravati individue koje koriste ili pružaju ooblee servise ili korisničku podršku.

Nije dozvoljeno postovati ili upload-ovati bilo kakve lične podatke za koje ne postoji osnov prikupljanja naveden u ovim Uslovima, Politici privatnosti, ili drugim pravnim dokumentima dostupnim na legal dijelu ooblee internet prezentacije, povjerljive podatke, osjetljive medicinske podatke, kao i bilo kakve osjetljive privatne ili poslovne podatke za koje nije dat osnov prikupljanja i izričita saglasnost korisnika. 

Korisnici ooblee društvene mreže ili bilo kojeg ooblee servisa smiju postovati samo fotografije, video i audio zapise i sadržaje za koje imaju odgovarajuća autora prava, vodeći računa o pravilima prihvatljivog korištenja i ostalim uslovima korištenja ooblee platforme.    

Ukoliko korisnik pretjerano koristi pravo objave na gradskom feed-u za kratko vrijeme (spam aktivnosti, prikazi više uzastopnih objava) ooblee zadržava pravo da takve sadržaje učini nevidljivim na platformi, bez prethodnog upozorenja i svede količinu uzastopnih objava na mjeru prihvatljivog i da po sopstvenom nahođenju takve korisničke naloge suspenduje ili ukloni sa platforme.

Ukoliko korisnik objavljuje proizvode ili usluge u kategorijama kojima prikazani proizvodi ili usluge ne pripadaju ili u svojim objavama postavlja fotografije ili druge sadržaje koji su ispod minimalnih dizajnerskih standarda po pitanju kvaliteta i na taj način narušava vizuelni i dizajnerski integritet platforme, ooblee zadržava pravo da takve sadržaje učini nevidljivim na platformi, bez prethodnog upozorenja i da po sopstvenom nahođenju takve korisničke naloge suspenduje ili ukloni sa platforme.

ooblee imaju pravo, ali nisu u obavezi, da rade monitoring sadržaja koji korisnici objavljuju post-uju ili upload-uju koristeći bilo koji ooblee servis ili servis treće strane i ukoliko bude primijećeno da je sa nekog korisničkog naloga prekršeno bilo koje pravilo Prihvatljivog korištenja, mogu u bilo koje vrijeme i bez obavještenja suspendovati ili ukinuti taj nalog i, ukoliko se procijeni da je potrebno, pokrenuti pravni postupak za sankcionisanje nedozvoljenog ponašanja.

 

3. Opis ooblee platforme i usluga

ooblee korisnici će se kod korištenja usluga koje im pruža ooblee platforma srijetati sa poznatim terminima „društvena mreža“, „prodavnica“, „marketplace“, “online oglašavanje“ i usluge povezane sa ovim terminima ne razlikuju se mnogo od usluga koje ste mogli vidjeti i koristiti na drugim globalno poznatim platformama. Međutim, ooblee platforma integriše ove usluge u jedinstven sistem i novo korisničko iskustvo, sa ciljem da korisnicima ponudi koncept komunikacije i poslovanja koji je okrenut prema lokalnoj zajednici, uz značajnu uštedu troškova koje nosi online poslovanje i uz posebno uvažavanje privatnosti svih korisnika.

Iako ooblee platforma integriše više segmenata komunikacije i online poslovanja i nudi širok spektar usluga, njena zamišljena uloga je veoma jednostavna – ooblee žele biti vaša nova lokalna mreža!  

ooblee svojim korisnicima pruža set različitih funkcionalnosti i alata koji se mogu se koristiti kao:

 • društvena mreža (“ooblee društvena mreža”), sa fokusom na lokalnu zajednicu, čiji su članovi registrovani ooblee korisnici (“Član društvene mreže” ili ”Član ooblee društvene mreže”),
 • mjesto za oglašavanje u lokalnoj zajednici (“ooblee Marketplace” ili „Marketplace”) od strane Prodavnice (“Trgovci koji se oglašavaju u aplikaciji”), bilo da se radi o oglašavanju proizvoda, usluga ili popusta od strane Prodavaca (“ooblee feed”). Oglašavanje se vrši postavljenjem sponzorisanog posta na ooblee Marketplace (“Oglašavanje”), uz nadoknadu, čiju visinu za posebnu lokalnu zajednicu određuje ooblee lokalni administrator („ooblee lokalni administrator“ ili „Lokalni administrator“)

Korisnik može birati način na koji će koristiti platformu i koristiti onoliko ooblee usluga koliko želi i koliko mu je potrebno. Korisnik se može registrovati samo za korištenje ooblee društvene mreže i koristiti je za komunikaciju sa ostalim korisnicima iz iste lokalne zajednice (Član ooblee društvene mreže), na način uobičajen za korištenje društvene mreže (post, share, follow, group, friends, messaging...)

Cilj ooblee platforme je da svojim korisnicima ponudi različite vrste servisa i pogodnosti, uz podrazumijevan kvalitet korisničkog iskustva. ooblee Članovima društvene mreže da lako komuniciraju i “ugrabe” popuste koji su na raspolaganju u lokalnoj. Prodavcima da pokrenu online biznis putem kojeg se na brz, efikasan i transparentan način mogu oglasiti prema lokalnoj zajednici, uz minimalne troškove, bez uskraćivanja prava nad vlasništvom, bez uzimanja provizije i uz potpuno uvažavanje privatnosti. S druge strane Prodavci nose potpunu odgovornost za sve sadržaje koje na svom sajtu postavljaju, za svoje poslovne postupke, komunikaciju i odnos prema svojim korisnicima i za sve ostvarene finansijske transakcije. Poslovni model ooblee zasnovan je na ostvarivanju profita isključivo od oglašavanja od strane Prodavaca koji se žele oglasiti kroz ooblee Marketplace prema lokalnoj zajednici nekom sponzorisanom objavom.

U ovom dokumentu biće uređena pravila korištenja svih ovih segmenata platforme. Uslovi korištenja bilo kojeg novog alata ili servisa biće navedeni u ovim Uslovima, čiji će tekst po tom pitanju biti na adekvatan način ažuriran.    

 

4. Opšti uslovi za korištenje ooblee naloga

Da bi mogli postati Član društvene mreže morati imati 13 ili više godina.

Da otvorite Biznis profil morate biti punoljetni, po zakonima u vašoj zemlji prebivališta ili zemlji iz koje koristite ooblee platformu.

Ne možete otvoriti novi ooblee nalog ukoliko je vaš prethodni nalog ukinut iz razloga kršenja zakona ili ovih Uslova.

Za pristup i korištenje ooblee društvene mreže, morate otvoriti ooblee nalog ostavljajući tačne podatke o svom imenu, prezimenu, mjestu stanovanja i e-mail adresi. ooblee veoma uvažavaju privatnost korisnika i žele podrazumijevano od njih prikupljati minimum ličnih podataka, kako je uređeno u Politici privatnosti. ooblee, ukoliko je to potrebno za ostvarivanje servisa, mogu od korisnika tražiti i dodatne podatke, uz jasno obrazloženje o svrsi njihovog prikupljanja i načina na koji će se tim podacima rukovati.

ooblee ima pravo da odbije zathjev za kreiranje bilo kojeg ooblee naloga ili da otkaže postojeći, iz bilo kog razloga, po svom nahođenju i koristeći pravo potpune diskrecije.

ooblee imaju pravo izmjene korisničkog imena ili identifikatora naloga, ukoliko smatraju da je to potrebno (ukoliko recimo korisničko ime koje je odabrano pokreće sumnju da se može povrijediti nečija intelektualna svojina ili da može dovesti do lažnog predstavljanja drugog ooblee korisnika). 

Članovi ooblee društvene mreže i Vlasnici Prodavnica saglasni su da će email adresa koju ostave u procesu registracije naloga biti primarni način komunikacije sa ooblee.

Korisnici nose punu odgovornost za adekvatnu zaštitu i čuvanje lozinke. ooblee ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu proizašlu iz neodgovornog ponašanja korisnika po pitanju zaštite svog naloga i lozinke, bilo da se radi o lozinki ooblee naloga ili lozinke e-mail naloga koji je vezan za ooblee nalog i uz pomoć kojeg je moguće pokrenuti zahtjev i odraditi proceduru promjene ooblee kredencijala ili se logovati na neki servis treće strane.

Korisnici ooblee platforme, odgovorni su za sve svoje aktivnosti i moguće štete koje mogu iz njih proizići, kao i za autorska prava sadržaja kao što su video, foto i audio zapisi, grafike, skenirane slike, tekstovi, unosi u korisnička polja u aplikaciji, pružene informacije, kao i za podatke i elektronske dokumente koji se upload-uju, generišu, prikupljaju, skladište, distribuiraju, prenose ili prikazuju na nalogu ili u vezi sa nalogom ("Sadržaji").

ooblee korisnička podrška na raspolaganju je samo korisnicima koji imaju aktivirane i validne ooblee naloge.  

Kršenje ili povreda bilo koje odredbe ovih Uslova od strane korisnika, uključujući i povredu Politike privatnosti, omogućava ooblee da iskoristi svoje diskreciono pravo i bez odlaganja i najave ukine servise koje pruža korisniku, ili u potpunosti suspenduje ili izbriše korisnički nalog. ooblee ima neopozivo pravo da ukine nalog bilo kojeg korisnika, u cilju zaštite bilo kojeg segmenta ooblee platforme, kao i svojih partnera ili korisnika od neodgovornog ili zlonamjernog ponašanja i aktivnosti bilo kojeg ooblee korisnika.

 

5. ooblee korisnici i nalozi

Postoje više vrsta ooblee korisničkih naloga, koji sobom nose različita prava i obaveze. Za otvaranje svih tipova korisničkih naloga važe pravila navedena u opštim uslovima za korištenje ooblee naloga (sekcija 4 ovog dokumenta), dok ponašanja i aktivnosti svih korisnika moraju biti u skladu sa Prihvatljivim korištenjem ooblee platforme (sekcija 2). Svi korisnici koji postavljaju ili upload-uju Sadržaje na svoje profile na ooblee društvenoj mreži ili na profilima Prodavnica, moraju se minimalno pridržavati svih pravila navedenih u ovim Uslovima.

 

5.1. Članovi ooblee društvene mreže

ooblee svojim korisnicima omogućava nov način korištenja društvene mreže, uz personalizovano iskustvo koje će vas povezati sa ljudima i prodavnicama iz lokalne zajednice do kojih vam je stalo. Naš je cilj da što lakše i što udobnije otkrijete sadržaje, proizvode ili usluge iz vašeg najbližeg okruženja koji vam mogu biti interesantni, a da pritom možete biti sigurni u apsolutno uvažavanje i poštovanje vaše privatnosti. 

Ukoliko otvorite svoj nalog na ooblee druptvenoj mreži i postanete njen član („Član“ ili „Član društvene mreže“), možete je koristiti na način uobičajen za korištenje društvenih mreža – možete uređivati svoj korisnički profil („Profil na društvenoj mreži“), postavljati i dijeliti Sadržaje, pratiti i uzajamno pratiti profile drugih korisnika (prijateljstva), pristupati različitim grupama korisnika, objavljivati kratkoročne postove itd. Kao potencijalni korisnik društvene mreže dužni ste se upoznati i usaglasiti sa ovim Uslovima, Politikom privatnosti.

Kao Član društvene mreže saglasni ste da za sve Sadržaje koje post-ujete, objavljujete i dijelite posredstvom ooblee društvene mreže, uz zadržavanje svih podrazumijevanih autorskih i vlasničkih prava nad tim sadržajima,  ooblee-ma dajete ne-ekskluzivna prava da bez naknade globalno hostuju, koriste, prikazuju, prevode, modifikuju i distrubuiraju te sadržaje, u skladu sa postavljenim i prihvaćenim Pravilima privatnosti i tehničkim podešavanjima vaše ooblee mobilne aplikacije.     

Kao Član društvene mreže dajete pravo da ooblee mogu prikazati podatke profila (korisničko ime, slike...), vaše akcije i uzajamne odnose sa drugim Članovima (sviđanja, praćenja drugih profila, uzajamna praćenja, pinovi...), kao i komentare i feedback, u skladu sa postavljenim i prihvaćenim Pravilima privatnosti i tehničkim podešavanjima vaše ooblee mobilne aplikacije.

 

5.2. Prodavci

ooblee platforma omogućava Prodavcima da sa minimumom troškova veoma efikasno i jeftino oglase sponzorisani post sa nekim proizvodom, uslugom ili popustom ooblee Marketplace-a prema svojoj lokalnoj zajednici, pritom u velikoj mjeri uvažavajući njihovu privatnost.

Prodavce definišemo kao pravna lica (MSP) koja imaju registrovanu djelatnost i fizička lica (individualce) koja nude proizvode i/ili usluge poštujući zakone zemlje u kojoj obavljaju svoje djelatnosti, a u kojoj su lica registrovala svoj Profil Prodavnice na ooblee platformi.

 

5.3. Kupci

Kupci su Članovi ooblee društvene mreže koji, posredstvom ooblee Android ili iOS mobilne aplikacije, rezervišu, naruče proizvod ili ostvare popust dostupan na ooblee marketplace feed-u koji je postovao neki Prodavac.

Kao Kupac morate se pridržavati svih uslova korištenja ooblee platforme i ooblee Pravila privatnosti, sa kojima ste se saglasili prilikom otvaranja svog ooblee naloga. Vašu ulogu Kupca možete ostvariti tako što ćete sa nekog oglašenog posta Prodavca na ooblee Marketplace feed-u (ooblee feed) inicirati i ostvariti narudžbu proizvoda ili usluge.

 

5.4. Nalozi kod treće strane

Za potrebe pojedinih ooblee servisa koriste se servisi trećih strana, o čemu ste informisani kroz sadržaj Uslova korištenja i Politike privatnosti.

Ukoliko ovi servisi podrazumijevaju otvaranje korisničkih naloga kod informacionih sistema trećih strana, morate se upoznati i saglasiti sa uslovima njihovog korištenja i njihovom politikom privatnosti, prije nego takav nalog otvorite, kako bi uopšte došli u poziciju da koristite servis te treće strane. 

Lista provajdera servisa treće strane, uz osnovne informacije o servisu, biće data u dijelu teksta ovih Uslova „Servisi trećih strana“ , gdje će biti dostupne i osnovne napomene u vezi načina implementacije servisa treće strane, koje mogu biti značajne za proces započinjanja ili terminacije naloga.

Nalozi trećih strana mogu se koristiti isključivo po uslovima koje diktiraju treće strane i ukoliko sa tim pravilima niste saglasni, ne možete koristiti ooblee servise koji zahtijevaju otvaranje naloga kod treće strane i od tog ooblee servisa morate odustati, ili se interesovati da li ooblee imaju ili pripremaju alternativno rješenje za korištenje tog servisa.

ooblee zadržavaju apsolutno pravo da u bilo kojem trenutku za uspostavljanje i funkcionisanje bilo kojeg svog servisa promijene izbor treće strane ili servisa treće strane posredstvom kojeg ooblee servis funkcioniše, a da vas o tome prethodno ne obavijesti, uz adekvatno ažuriranje informacija u dijelu teksta ovih Uslova „Servisi trećih strana“, dokumenta Politika privatnosti i po potrebi ostalih dokumenata.

 

6. ooblee prava

ooblee imaju apsolutno pravo da izmijene način funkcionisanja ili da ukinu bilo koji svoj servis ili integrisani servis treće strane, bez prethodnog upozorenja.

ooblee imaju apsolutno pravo da po sopstvenom nahođenju, bez najave i obrazloženja, suspenduju ili izbrišu bilo koji ooblee nalog, ukoliko procijene da je u vezi sa kršenjem uslova korištenja ooblee platforme ili da ponašanje i aktivnosti korisnika naloga nisu u skladu sa pravilima prihvatljivog korištenja ooblee platforme. 

ooblee ne sprovode mehanizam automatskog skeniranja Sadržaja koji vi kao korisnik bilo kojeg ooblee servisa ili servisa treće strane koji je povezan sa funkcionisanjem nekog ooblee servisa postavljate na ooblee društvenu mrežu ili ooblee feed, ali zadržavaju apsolutno pravo da taj Sadržaj, bez upozorenja i po sopstvenom nahođenju, uklone.

 

7. Ograničenje odgovornosti

ooblee platformu koristite na sopstvenu odgovornost. ooblee servisi koriste se onakvi kakvi jesu u trenutku korištenja ("kao što je", "kao što je dostupno") i ooblee ne daju nikakvu garanciju da će se servisi platforme sprovoditi bez prekida, grešaka i bezbjednosnih propusta. ooblee ne garantuju da će kvalitet proizvoda, servisa, usluga i informacija dostupnih na ooblee platformi ispuniti vaša očekivanja i nisu u obavezi da uklanjaju ukazane tehničke propuste.

ooblee, kao ni pravna ni fizička lica na bilo koji način angažovana u cilju razvoja, funkcionisanja i održavanja ooblee platforme i pripadajućih servisa, nisu i ne mogu biti odgovorna za bilo kakvu štetu, materijalne ili nematerijalne prirode, nastalu korištenjem ili zbog nemogućnosti korištenja bilo kojeg ooblee servisa ili servisa treće strane koji je u vezi sa funkcionisanjem ooblee servisa.

 

8. Intelektualna prava i sadržaji korisnika

Intelektualna prava svih Sadržaja u vašem vlasništvu (recimo slika ili video klipova) koje objavljujete na ooblee društvenoj mreži, ili ooblee feed-u ili su u vezi sa ooblee servisima, nakon objave ostaju u vašem vlasništvu. Objavljivanjem Sadržaja na ooblee platformu saglasni ste da će oni biti potencijalno dostupni svim internet korisnicima i da ooblee imaju pravo da te Sadržaje globalno prenose, prikazuju ili koriste, kao i da ooblee imaju pravo skloniti ili izbrisati sa ooblee platforme sve podatke za koje smatraju da je to potrebno, bez najave i traženja vaše saglasnosti .

Objavljene materijale možete izbrisati uklanjanjem sa vašeg profila. Zbog sistema pravljenja rezervnih kopija podataka, izbrisani podaci mogu određeni kraći period i dalje biti vidljivi na ooblee platformi, ukoliko ste ih prethodno podijelili sa drugim ooblee korisnicima. 

Odgovornost je korisnika da postavljeni Sadržaji budu u skladu sa ovim Uslovima i svim primjenjivim zakonima.

Ukoliko ste Prodavac, ooblee imaju ne-ekskluzivno pravo i licencu da koriste ime, zaštitni znak i logotip vaše firme za promociju ooblee platforme i servisa. 

 

9. Isporuka i povraćaj

ooblee nemaju nikakvu pravnu i poslovnu odgovornost ni ulogu arbitra između vas kao Prodavnice i Kupca, u vezi bilo kakve neizvršene aktivnosti ili usluge ili nesporazuma po pitanju isporuke i povraćaja Proizvoda koje su vaši klijenti inicirali na vašem profilu Prodavnice.

 

9.1. Isporuke Prodavca

Vama kao Prodavcu, ooblee omogućava definisanje više modela isporuke Proizvoda prema vašem nahođenju: Rezerviši sada i plati na lokaciji (Reserve now pay on spot) i Naruči sada i plati pri isporuci (Order now pay on delivery)

 

10. Plaćanje i provizije

ooblee vam stavlja na raspolaganje platformu koja će imati ulogu lokalne (ali globalno rasprostranjene) društvene mreže koja vam obezbjeđuje da lako i besplatno pratite lokalni marketplace a Prodavcima, posebno onim male i srednje veličine, primamljiv poslovni model koji im omogućava da se na gotovo besplatan način oglase prema svojoj lokalnoj zajednici, uz neobaveznu mogućnost objavljivanja sponzorisanih objava na lokalnom Marketplace-u (ooblee feed za Prodavce).

Jedini izvor prihoda koje ooblee ostvaruju u ponuđenom poslovnom modelu je zakup sponzorisanih pozicija na ooblee Marketplace-u. Kao Prodavnica, u trenutku važenja zadnje verzije ovih Uslova, niste dužni plaćati nikakve pretplate za korištenje servisa ooblee platforme niti prema ooblee plaćate bilo kakve provizije od prodaje Proizvoda. Samo u slučaju da želite objaviti sponzorisani post i na taj način sebi obezbijediti bolju vidljivost na lokalnom ooblee Marketplace-u (ooblee feed za Prodavce) plaćate za to određenu cijenu, koju određuje lokalni ooblee administrator.

 

11. Otkazivanje i raskid

Kao korisnik ooblee platforme, u bilo kojem trenutku možete inicirati brisanje svog ooblee naloga, kontaktiranjem ooblee korisniške podrške i praćenjem dobijenih uputstava o proceduri brisanja naloga i time ukinuti svoje obaveze proistekle iz prihvatanja ovih Uslova korištenja ooblee platforme.

Ovom postupku prethodi izmirivanje finansijskih obaveza za neku aktiviranu i neplaćenu korisničku uslugu, ukoliko takva postoji. Nemate pravo na bilo kakav povrat naknada, osim u slučajevima kada je to predviđeno Uslovima korištenja.

Nakon ukidanja naloga, koji može biti iniciran od strane korisnika ili ooblee, više nećete biti u mogućnosti da pristupite administraciji svog naloga na ooblee platformi.

ooblee zadržavaju pravo da u bilo kojem trenutku i iz bilo kog razloga izmijene ili ukinu bilo koji ooblee servis, uslove njegovog korištenja i vaš korisnički nalog, bez prethodne najave i vaše saglasnosti. Prekidom uslova pružanja usluge ne prestaju prava i obaveze nastale prije datuma prekida.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da se sa nekog korisničkog naloga vrše prevarne radnje u vezi bilo kojeg ooblee servisa, ili drugo ozbiljno kršenje uslova korištenja ooblee platforme, taj nalog može biti suspendovan ili trajno ukinut.   

 

12. Izmjene usluge i cijene

Cijene koštanja bilo koje ooblee usluge podložne su promjenama. O svim promjenama cijena ooblee usluga bićete obaviješteni u okviru ooblee aplikacije.

ooblee zadržavaju pravo da u bilo koje vrijeme izmijene uslove korištenja nekog ooblee servisa, kao i način njegovog tehničkog funkcionisanja ili način integracije servisa treće strane, ili pravo da u potpunosti ukinu servis, sa ili bez prethodne najave, a da pritom ne budu odgovorne ni ooblee korisnicima ni bilo kojoj trećoj strani.

 

13. Servisi trećih strana

Za ostvarivanje nekih svojih funkcionalnosti ooblee koriste ili mogu koristiti usluge trećih strana. Važno je da znate da se servisi trećih strana, koji su u vezi sa funkcionisanjem nekog ooblee servisa, koriste onakvi kakvi jesu u trenutku korištenja ("kao što je", "kao što je dostupno") i ooblee ne daju nikakvu garanciju da će se servisi treće strane sprovoditi bez prekida, grešaka i bezbjednosnih propusta.

Servisi i nalozi trećih strana mogu se koristiti isključivo po uslovima koje diktiraju treće strane i ukoliko sa tim pravilima niste saglasni, ne možete koristiti ooblee servise koji su obezbijeđeni posredstvom usluge te treće strane.

Ovo u određenim okolnostima može značiti eventualno uskraćivanje nekih važnih funkcionalnosti same platforme, na primjer:

Ukoliko recimo niste saglasni sa pravilima korištenja interaktivnih mapa na ooblee platformi po uslovima koje diktira podrazumijevana treća strana, nećete moći da koristite interaktivnu mapu za prikaz lokacije vaše fizičke prodavnice, dok će vam ostali ooblee servisi biti na raspolaganju. U ovom slučaju (i u ovom trenutku), ooblee ne mogu ponuditi integraciju drugog provajdera mapa sa čijim ste uslovima korištenja saglasni. Ukoliko se za to steknu uslovi, ooblee će vam takvu mogućnost odabira dati na znanje.

Pristankom na korištenje nekog servisa treće strane, saglasni ste i da se sa tom trećom stranom podijele i određeni podaci u vezi vašeg ooblee naloga, koji su neophodni za funkcionisanje servisa treće strane, a u skladu sa pravilima navedenim u politikama privatnosti ooblee i te treće strane. 

Odnos između vas i treće strane, čije ste servise prihvatili koristiti u vezi sa funkcionisanjem nekog ooblee servisa, je isključivo poslovni ili korisnički odnos i ugovor između vas i te treće strane i ooblee ni na koji način nisu dužne učestvovati u razrješavanju bilo kakvog nesporazuma, arbitraže ili sudskog postupka između korisnika i treće strane, niti mogu imati bilo kakvu odgovornost i obavezu po pitanju eventualne nadoknade štete nastale iz tog poslovnog odnosa.

ooblee koriste usluge trećih strana i za potrebe funkcionisanja same platforme (Hetzner Online GmbH, Germany), kao i uspostavljanja i održavanja platforme i aplikativnog web i mobilnog softvera (Itsinbox d.o.o. Beograd) i o načinu korištenja vaših podataka od strane ovih trećih lica možete više saznati u dokumentu „Politka privatnosti“. 

ooblee zadržavaju apsolutno pravo da za uspostavljanje i funkcionisanje svojih servisa promijene treću stranu koja im taj servis obezbjeđuje, bez prethodnog informisanja i vaše saglasnosti, uz adekvatno ažuriranje sekcije Uslova u kojoj se opisuje angažovanje trećih strana za potrebe funkcionisanja ooblee platforme.

 

13.1. Servis treće strane za korištenje interaktivnih mapa

Za potrebe unošenja geo lokacije vaše fizičke radnje, koristi se usluga Google Maps servisa.

ooblee zadržavaju pravo da provajdera prikaza interaktivnih mapa zamijene, bez prethodnog obavještavanja i vaše saglasnosti, ili da na drugi način ukinu ili  izmijene postojeće servise treće strane (Google Maps).

Vaša upotreba usluga korištenja interaktivnih mapa na ooblee platformi podrazumijeva vaše prihvatanje Google Maps i Earth Enterprise Universal Pravila prihvatljivog korištenja, Dodatnih uslova pružanja usluge Google Maps i Google Earth, kao i Google-ovu Politiku privatnosti, koje kompanija Google može povremeno izmijeniti.

 

14. Povratne informacije i komentari

Možete ostavljati svoje komentare i mišljenja putem bilo kojeg dostupnog sredstva komunikacije koje vam je na raspolaganju (pisanjem komentara, u komunikaciji sa korisničkim servisom, komunikacijom na forumima ili na bilo koji drugi način). Od vas se očekuje da vodite računa o uslovima korištenja ooblee platforme i pravilima prihvatljivog korištenja, da svjesno ne ostavljate dezinformacije ili ne dovodite osoblje ooblee ili druge korisnike u situaciju koja bi mogla dovesti do bilo kakve neprijatnosti, arbitraže ili spora.

ooblee zadržavaju pravo, ali nemaju obavezu, da po svom nahođenju određene komentare uklone ili izbrišu, bez najave, posebno kada su narušena pravila prihvatljivog korištenja ooblee platforme. 

ooblee veoma uvažavaju vaše mišljenje i otvoreni smo za sve ideje i sugestije u vezi poboljšanja, dodavanja ili inoviranja načina funkcionisanja bilo kojeg servisa, bez obzira da li se radi o ooblee servisu ili povezanom servisu treće strane, ali u vezi tih ideja ili sugestija ni pod kojim uslovima nemamo obavezu čuvanja njihove povjerljivosti ili obezbjeđivanja naknade za potencijalne autore prava. ooblee zadržavaju apsolutno pravo da implementiraju, dopune ili izmijene način funkcionisanja bilo kog servisa na način koji je pomenut ili objašnjen u povratnim informacijama, komentarima ili recenzijama korisnika, ili na sličan način, a da pritom nisu dužni tražiti njihovu saglasnost ili bilo kakvo odobrenje i nisu u obavezi sa korisnicima komentarisati ili dokazivati porijeklo ideje i mogućnosti povrede autorskih prava. Ukoliko niste spremni na mogućnost da se vaša ideja ili sugestija na bilo koji način i bez naknade iskoristi za dodavanje, poboljšanje ili unapređenje nekog servisa ooblee platforme, nemojte je iznositi i objavljivati.  

 

15. Prijava povrede autorskih prava

ooblee veoma vodi računa o zaštiti intelektualnog vlasništva i trudiće se da u vezi svake prijave povreda prava nad intelektualnom svojinom odreaguje pravovremeno i odgovorno.

Bilo ko može prijaviti povredu autorskih prava u vezi nekog sadržaja na ooblee platformi. Ukoliko se radi o sadržaju koji je postovan na ooblee društvenoj mreži prijavu o povredi autorskih prava potrebno je poslati ooblee korisničkoj podršci, sa informacijama o vlasniku autorskih prava, detaljnim opisom autorskog  rada i  povrede autorskog prava, uz slanje linka do internet lokacije na kojoj su sporni sadržaji objavljeni. ooblee nakon ove prijave mogu ukloniti ili onemogućiti prikaz spornog sadržaja i o tome će obavijestiti korisnika koji ih je postavio.

Ukoliko korisnik odgovori prigovorom, od pravnog ili fizičkog lica koje je prijavilo kršenje autorskih prava se očekuje dokaz da je pokrenuo sudski postupak u cilju dokazivanja kršenja autorskih prava i ukoliko ovakav dokaz o pokretanju postupka ne bude proslijeđen u roku od 14 dana od dostavljanja prigovora, ooblee mogu omogućiti dalje prikazivanje i korištenje spornih Sadržaja.

Informacije koje ooblee korisničkoj podršci budu dostavljene od pravnog ili fizičkog lica koje smatra da su mu objavom Sadržaja hostovanih na ooblee platformi povrijeđena autorska prava, mogu biti dostavljene korisniku koji je sporne Sadržaje objavio.   

Dokazivanje kršenja nečijih autorskih prava, pored trajnog uklanjanja spornih sadržaja sa ooblee platforme, može dovesti i do suspenzije ili trajnog uklanjanja korisničkog naloga sa kojeg su povrijeđena autorska prava.

Fizička ili pravna lica koja žele prijaviti povredu autorskih prava moraju imati u vidu da ukoliko pogrešnom identifikacijom, ili lošom namjerom, učine da nečiji sadržaj iz razloga povrede autorskih prava bude uklonjen sa ooblee platforme, mogu biti odgovorni za nastalu štetu, biti predmet sudskog spora i platiti određene kazne i sudske troškove. Zbog mogućih posledica ovog postupka, uvijek je dobro prije njegovog iniciranja preispitati autorstvo i osnov za pokretanje prijave povrede autorskog prava i eventualno se savjetovati sa advokatom. 

 

16. Zaštita podataka i privatnosti

Vjerujemo da su beskompromisna zaštita privatnosti korisnika i jednostavan i transparentan model oglašavanja, koji funkcioniše bez praćenja i analiziranja vašeg online ponašanja, važne prednosti ooblee platforme u odnosu na društvene mreže, e-commerce, marketplace i slične platforme dostupne na tržištu u vrijeme lansiranja ooblee proizvoda, te zato zaštiti podataka i privatnosti posvećujemo posebnu pažnju. Prije korištenja naših servisa korisnici moraju pročitati i usaglasiti se sa „Politikom privatnosti“.  

 

17. Oglašavanje

Ovi uslovi određuju postupak korišćenja usluga oglašavanja na ooblee platformi koji će biti omogućen registrovanim korisnicima prodavnice u bilo kojoj zemlji svijeta, ali u ovom slučaju za korišćenje Monri WebPay Payment Gateway-a, ovi Uslovi i odredbe odnose se na sve prodavnice registrovane u Crnoj Gori na ooblee platformi, a koji koriste usluge oglašavanja na aplikaciji.

Platforma je u vlasništvu ooblee d.o.o., a korisnik usluge oglašavanja je bilo koji Profil prodavnice na ooblee aplikaciji koji ispunjava elektronski obrazac za plaćanje i vrši plaćanje putem kreditnih kartica za uslugu oglašavanja posta ili banera u okviru aplikacije.

Korisnikom usluga oglašavanja smatra se svako lice koje najmanje jednom izvrši korake potrebne za reklamiranje posta ili banera, ispuni tražene podatke i izvrši elektronsko plaćanje.

Cijene oglašavanja izražene su u valuti koja je povezana sa državom u kojoj je radnja registrovala svoj Profil Prodavnice na ooblee platformi, tačnije sa zemljom u kojoj prodavnica posluje u skladu sa istim zakonima. Zakonski propisana stopa PDV-a uračunata je u cijenu oglašavanja. U konkretnom slučaju, ovaj tekst se odnosi na državu Crnu Goru, poštujući zakon države u kojoj je Prodavnica registrovana i u kojoj se oglašavanje plaća, porez na reklamne usluge koje nudi ooblee platforma obračunava se u iznosu propisanom zakonom u Crnoj Gori - 21% PDV za reklamne usluge.

Usluga se naručuje elektronskim putem, klikom na jedan od dva ponuđena načina oglašavanja (Rotacija ili Baner), na određenom postu ili uploadom fotografije, te odabirom sektora, lokacija i raspoloživih datuma. Usluga se smatra "naručenom" u trenutku kada korisnik usluge oglašavanja odabere i potvrdi način plaćanja.

Usluge oglašavanja plaćaju se putem interneta jednom od navedenih kreditnih i debitnih kartica: MasterCard®, Maestro®, ili Visa.

Jednom kada su oglašeni postovi i/ili baneri prikazani u sektorima i gradovima koje je odabrao korisnik usluge oglašavanja, platforma nije odgovorna za rezultate postignute oglašavanjem. Platforma se odriče svake odgovornosti u vezi sa rezultatima oglašavanja, ne može garantovati da će dovesti do poboljšanja prodaje određenog reklamiranog proizvoda Prodavnice.

Ako se oglašeni postovi i/ili baneri ne prikazuju onako kako su oglašeni u očekivanom vremenu, korisnik usluge oglašavanja ima pravo da obavijesti ooblee platformu kako bi se preduzele mjere za otklanjanje bilo kakvih tehničkih kvarova i problema.

 

17.1. Izjava o bezbjednosti kupovina kreditnom karticom

Povjerljivost vaših podataka je zaštićena i osigurana korišćenjem SSL enkripcije. Stranice za web plaćanje osiguravaju se protokolom Secure Socket Layer (SSL) sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL šifriranje je postupak kodiranja podataka radi sprečavanja neovlašćenog pristupa tokom prenosa podataka.

Ovo omogućava siguran prenos podataka i sprečava neovlašćeni pristup podacima tokom komunikacije između korisnika i Monri WebPay Payment Gateway plaćanja i obrnuto.

Monri WebPay Payment Gateway i finansijske institucije razmjenjuju podatke koristeći svoju virtualnu privatnu mrežu (VPN) koja je takođe zaštićena od neovlaštenog pristupa.

Monri Payments is PCI DSS Level 1 sertifikovani provajder usluga plaćanja.

Merchant ne čuva brojeve kreditnih kartica i nisu dostupni neovlašćenom osoblju.

 

17.2. Izjava o prikupljanju i zaštiti ličnih podataka

Opredijeljeni smo da pružamo uslugu zaštite ličnih podataka našeg kupca na način da prikupljamo samo bitne osnovne podatke o našim korisnicima koji su neophodni za izvršavanje naših obaveza. Takođe obavještavamo naše kupce o načinu na koji prikupljamo informacije i redovno dajemo kupcima mogućnost kako će se njihovi podaci koristiti, uključujući mogućnost odlučivanja da li bi trebalo uključiti ili izostaviti njihovo ime sa liste korišćenih za marketinške kampanje.

Sve korisničke informacije strogo se čuvaju i dostupne su samo zaposlenima kojima su te informacije potrebne za dovršavanje posla.

Svi naši zaposleni i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje principa zaštite povjerljivosti.

 

17.3. Reklamacija Oglašavanja

Korisnik usluga oglašavanja je dužan da provjeri stanje oglašenog posta i u slučaju bilo kakvih neprijatnosti, odmah prijavi problem putem obrasca za podršku koji se nalazi u okviru aplikacije (Kontaktirajte podršku - meni Prodavnice) ili slanjem e-maila na: support@ooblee.me. Zahtjev za reklamaciju mora biti praćen dokazima (snimci ekrana) kako bi se utvrdila istinitost tvrdnje korisnika. Ako se ispostavi da postoji problem i da korisnik nije primio oglašavanje koji je platio, može nas kontaktirati radi punog povraćaja novca putem istaknutog obrasca ili e-maila da bi direktno komunicirao sa nama kako bismo izvršili povraćaj novca ili sklopili dogovor o zakupu na drugi datum ili sektor u aplikaciji kao alternativu.

 

Terms and conditions

 Content

 1. General conditions of use
 2. Acceptable use
 3. Description of ooblee Platform and Services
 4. General Terms and Conditions for using an ooblee Account
 5. ooblee users and accounts
  1. Members of the ooblee Social Network
  2. Sellers
  3. Customers 
  4. Third-party orders
 6. ooblee Rights
 7. Limitation of Liability
 8. Intellectual rights and content of users
 9. Delivery and Return
  1. Deliveries of the Seller
 10. Payments and commissions
 11. Right to waiver and full contract
 12. Service and pricing changes
 13. Third Party Services
  1. Third-party service to use interactive folders
 14. Feedback and comments
 15. Report copyright infringement
 16. Data and privacy protection
 17. Advertising
  1. Creditcard purchase security statement
  2. Personal data gathering and protection statement
  3. Advertising Reclamation

1. General conditions of use

Thanks for using or wanting to use the ooblee platform.

We believe that through our platform, we can offer you new user experience, a new way of online business, communication, and advertising focusing on the local community with uncompromising protection of your privacy.

In this text, we will define the terms of use of the ooblee Platform ("Terms of Use of the ooblee Platform", "ooblee Terms" or "Terms"). These Terms constitute a legal agreement between you and ooblee and govern the rights and obligations regarding your access to and use of all segments of our platform (including its aspect of the social network, an e-commerce platform with tools for generating user sites and marketplace focusing on the local community ), as well as all its related services, some of which are provided through third party services.

We advise you to check from time to time for changes to the ooblee platform's terms of use, which could affect your business or the way you use the platform. The latest version of this document will replace all previous ones and will be valid from the time of its publication on the ooblee site.

When you read "ooblee", "we" or "our" in this document, it refers to the company ooblee d.o.o based in Podgorica, Bulevar Ivana Crnojevića 2/B-D3, with which you enter into this agreement on the terms of use of the ooblee platform.

Although the text of this document will be available in several languages, in the case of further interpretation, the most recent English version of text the will prevail.

The ooblee Platform is not allowed to be used to accomplish any illegal or unauthorized activity, the rights or obligations contained in this document, or to violate any applicable laws and regulations, including but not limited to the legal framework governing the protection of privacy, copyright as well as consumer rights.
It is not allowed copy, unauthorized use, distribution, reproduction, sale or exploitation of any segment of ooblee services.

For the purposes of the ooblee service, data can be used through different technologies and transmitted between different computer networks. Credit card information within the ooblee platform is always stored and transmitted in encrypted form, while this may not be the case for other user data.

This document is also intended to explain in some extent how the ooblee system works, to make it clearer to users how they can use the ooblee platform and its associated services (from using the ooblee social network to its full e-commerce or marketplace potential) and to provide you with other useful information. We will look more closely at protecting the privacy of users and explaining what kind of information we collect from our users and how we use it, more closely edit other business segments and offer some forms or tools that may be of use to certain ooblee users. We recommend that you consult the ooblee Terms and Conditions whenever you are unsure about how a segment of the ooblee Platform works and the terms of use of the Platform and all its associated services.

If you wish to use the ooblee Platform and any of the services we offer you must read, agree and accept the terms presented in this document, which also includes a section on acceptable use policies. Data and privacy protection are governed by a separate text, the "Privacy Policy" agreement, which users must agree to, in order to use the ooblee platform. If you do not agree to the terms of use of the ooblee Platform or any of its services, do not use them.

The obligations of users arising from this document and related legal documents cannot be joined or transferred to a third party without the permission and written consent of ooblee. Our rights and obligations may be assigned to others. For example, this may happen if we change our ownership (such as a merger, acquisition or sale of a company) or by applying applicable laws.

If any regulation of this document is declared invalid or inapplicable before a judicial authority, it will not invalidate the remaining regulations of these Terms, which will remain in force.


Questions about the terms of use of the ooblee Platform can be sent to legal@ooblee.me.

2. Acceptable use

ooblee users are prohibited from all activities (including, but not limited to: uploading, posting, displaying, transferring files or data and publishing information) that may be related to intellectual property infringement, illegal activity, cybercrime, online abuse, malicious activity that may jeopardize the functioning of the service or the entire platform or cause any harm by misusing the ooblee platform information and/or the resources of its users (spreading viruses, malware, any malicious software, sending spam messages, hosting phishing sites,etc.).

It is forbidden to spread or support hate speech, terrorism, pornography, inappropriate content, exploitation of children, hatred on any grounds, violence, self-harm, insult in any way, threaten, slander, and to harass individuals who are using or providing services or technical support on the ooblee platform.

You may not post or upload any personally identifiable information for which there is no basis of collection set out in these Terms, the Privacy Policy, confidential information, sensitive medical information, as well as any sensitive private or business data for which no basis of the collection and explicit consent of the user has been provided.

ooblee has the right, but is under no obligation, to monitor the content that users post or upload using any ooblee or third party service, and if it is noted that any acceptable Use Policy has been violated by a user account they may suspend or revoke that order at any time and without notice and, if deemed necessary, initiate legal proceedings to sanction misconduct.

3. Description of ooblee Platform and Services

When using the services provided by the ooblee platform users will use the familiar terms "social network", "store", "shop", "marketplace", "online advertising" and the services associated with these terms are not much different from services that you could see and use on other globally known platforms. However, the ooblee platform integrates these services into a unique system and new user experience, with the goal to offer users a community-centric communication and business concept, with significant cost savings for online businesses, and with particular regard for the privacy of all users.

Although the ooblee platform integrates multiple segments of communication and online business and offers a wide range of services, its thoughtful role is very simple - ooblee wants to be your new local network!

oblee provides its users with a set of different functionalities and tools that can be used as:

 • A social network (“ooblee social network”), with a focus on the local community, whose members are registered ooblee users (“Member of the social network” or “Member of the ooblee social network”);
 • A local community advertising site (“ooblee Marketplace” or “Marketplace”) by the Shop (“Shop Profile who advertise posts in the app”), whether it be advertising products, services or discounts from Sellers (“ooblee feed”).  Advertising is done by posting a sponsored post on the ooblee Marketplace ("Advertising") for a fee, which amount is determined by the ooblee Local Administrator ("ooblee Local Administrator" or "Local Administrator") for a specific local community.

The user can choose how to use the platform and use as many ooblee services as they want and need. The user can only register to use the ooblee social network and use it to communicate with other users from the same local community (ooblee social network member), in a manner common to use the social network (post, share, follow friends, messaging, etc.).

The goal of the ooblee platform is to offer its users different types of services and benefits, with an implied quality of user experience. ooblee Members of the social network to easily communicate and "grab" discounts available in the local community. Sellers to start an online business through which they can quickly, effectively and transparently advertise according to the local community at minimal cost, without deprivation of ownership, without commission and with full respect for privacy. On the other hand, Sellers bear full responsibility for all the content they post on their site, for their business practices, communication and attitude towards their users and for any financial transactions they have made. The ooblee Business Model is based on making a profit solely from advertising by Sellers seeking to advertise through the ooblee Marketplace to the local community through a sponsored publication.

This document will govern the rules for the use of all these segments of the platform. The terms of the use of any new tools or services will be set out in these Terms, the text of which will be adequately updated.

4. General Terms and Conditions for using an ooblee Account

You must be 13 or older to become a Member of the Social Network.

To open a Business profile, you must be of legal age in your country of residence or country of use of the ooblee platform.

You cannot open a new ooblee account if your previous account has been terminated for breach of the law or these Terms.

To access and use the ooblee social network you must open an ooblee account leaving accurate information about your first name, last name, place of residence and e-mail address. They are very respectful of the privacy of the users and want by default to collect a minimum of personal information as set out in the Privacy Policy. If required to provide the service, ooblee may also request additional information from users, with a clear explanation of the purpose of their collection and how that information will be handled.

ooblee has the right to refuse a request to create ooblee account or cancel an existing one for any reason, at its discretion and using the right of full discretion.

ooblee has the right to change username or account identifier if they deem it necessary (for example, if the user name that is selected raises the suspicion that one's intellectual property may be infringed or that another ooblee user may be impersonated).

ooblee Social Network Members and Shop Members agree that the email address they leave in the account registration process will be the primary means of communication with ooblee.

Users are solely responsible for adequately protecting and storing the password. ooblee cannot and will not be liable for any loss or damage arising from the irresponsible behavior of the user regarding the protection of his account and password, whether it be the password or the e-mail password associated with the ooblee account and by it is possible to initiate a request and complete the procedure for changing ooblee credits or log in to a third party service. 

Users of the ooblee Platform are responsible for all their activities and the potential damages that may result from them, as well as copyright content such as photos, texts, entries in user fields in the application, the information provided, as well as data and electronic documents that are uploaded, generated, collected, stored, distributed, transmitted or displayed on an account or in connection with an account ("Content").


ooblee Customer Support is only available to users who have activated and valid ooblee accounts.


Breach or violation of any regulations of these Terms by the user, including breach of the Privacy Policy, enables ooblee to exercise its discretion and without delay and notice terminate the services provided to the user, or suspend or delete the account completely. ooblee has the irrevocable right to terminate the account of any user, to be able to protect any segment of the ooblee platform, as well as its partners or users, from the irresponsible or malicious behavior and activities of any ooblee user.

5. ooblee users and accounts

There are several types of ooblee user accounts, which carry different rights and obligations. The opening of all types of user accounts is governed by the Terms and Conditions set out in the general terms of use of the ooblee account (section 4 of this document), while the behavior and activities of all users must comply with the Acceptable Use of the ooblee platform (section 2). All users who post or upload Content to their profiles on the ooblee Social Network or the Shop profiles must comply with all the rules set out in these Terms and Conditions to a minimum. 

5.1. Members of the ooblee Social Network

ooblee gives its users a new way to use the social network, with a personalized experience that will connect you with the people and shops in the local community you care about. Our goal is to discover, as easily and comfortably as possible, content, products or services from your immediate environment that may be of interest to you, while ensuring that your privacy and respect are fully respected.

If you open your account on ooblee Social Network and become a member ("Member" or "Social Network Member"), you can use it in the usual way to use social networks - you can edit your user profile ("Social Profile"), post and share content, track and mutually track other users profiles (friendships), etc. As a potential user of the social network, you are required to familiarize yourself with and comply with these Terms, the Privacy Policy, and possibly other ooblee legal documents, in order to become a Member.

As a Member of the Social Network, you agree that for all Content you post, publish and share through the ooblee Social Network, whilst retaining all implied copyrights and ownership of those Content, you grant ooblee non-exclusive rights to host, use, globally without charge, display, translate, modify, and distribute such content, in accordance with the set and accepted Privacy Policy and technical settings of your ooblee mobile application.

As a Member of the Social Network, you grant ooblee the right to display profile information (username, pictures, etc.), your actions and relationships with other Members (likes, followings of other profiles, mutual follow-ups, pins, etc.), as well as comments, in accordance with the set and accepted Privacy Policy and technical settings of your ooblee mobile application.

5.2. Sellers 

The ooblee platform enables Sellers to advertise a sponsored post with a product, service or discount very effectively and cheaply through the ooblee Marketplace to their local community, largely respecting their privacy.

We define sellers as legal entities (SMEs) that have a registered activity and natural persons (individuals) that offer products and/or services in compliance with the laws of the country in which they perform their activities, and in which they registered Shop Profile on the ooblee platform.

5.3. Customers 

Customers are Members of the ooblee Social Network who, through the ooblee Android or iOS Mobile Application, reserve or order a product or discount available on an ooblee marketplace feed posted by a Seller.

As a Customer, you must abide by all the terms of use of the ooblee Platform and the ooblee Privacy Policy, which you have agreed to when opening your ooblee account. You can accomplish your Customer role by initiating and ordering a product or service, through the ooblee communication tool.

5.4. Third-party orders

For the purposes of certain ooblee services, third-party services are used, which you are informed about through the contents of the Terms of Use, Privacy Policy and other texts.

If these services involve the creation of user accounts with third-party information systems, you must familiarize yourself with and agree with the terms of their use and their privacy policy before opening such an account in order to get into the position of using that third-party service at all.

A list of third-party service providers, along with basic information about the service, will be provided in the text section of these Third Party Services Terms, where basic notes on how to implement a third-party service, which may be relevant to the process, will be available starting or terminating an account.

Third-party accounts may be used solely on terms dictated by third parties and unless you agree to these rules, you may not use ooblee services that require a third-party account to be opened and you must withdraw from that ooblee service, or be interested in having or preparing ooblee an alternative solution to using this service.

ooblee reserves the absolute right at any time to establish and operate any of its services to change the choice of a third party or third party service through which the ooblee Service operates without prior notice to you, with adequate updating of the information in the text of these Terms "Third Party Services", the Privacy Policy document and, where applicable, other documents.

6. ooblee Rights

ooblee has the absolute right to change the way they operate or to terminate any of their third party services or integrated services without notice.

ooblee has the absolute right, at its sole discretion, without notice and without reason, to suspend or delete any ooblee account if they consider that it is in breach of the ooblee Platform Terms of Use, or that the behavior and activities of the account users do not comply with the ooblee Platform Acceptable Use Policy.


ooblee does not implement a mechanism to automatically scan Content that you, as a user of any ooblee service or third party service associated with the operation of any ooblee service, place on the ooblee social network or shop profile, but reserve the absolute right to remove Content without notice and at their discretion.

7. Limitation of Liability

Use the ooblee platform at your own risk. ooblee services are used as they are at the time of use ("as is", "as available") and ooblee makes no guarantee that the services of the platform will be conducted without interruption, errors and security omissions. ooblee does not guarantee that the quality of the products, services and information available on the ooblee platform will meet your expectations and are not obligated to remove any technical glitches.

ooblee, as well as any legal or natural persons in any way engaged in the development, operation and maintenance of the ooblee Platform and related services, are not and cannot be responsible for any damages, whether material or immaterial, arising out of the use or inability to use any ooblee service or third party service related to the functioning of the ooblee service.

8. Intellectual rights and content of users

The intellectual rights of all Content you own (say images or video clips) that you post on ooblee social network, or ooblee main feed, or in connection with ooblee services, remain in your possession after publication. By posting the Content on the ooblee Platform, you agree that they will be potentially accessible to all Internet users and that ooblee has the right to transmit, display or use those Content globally, and that ooblee has the right to remove or delete from the ooblee Platform any information that they consider to do so without notice and seeking your consent.

You may delete posted materials by removing from your profile or the Site or deleting your ooblee account. Due to the backup system, the deleted data may remain visible on the ooblee platform for a short period of time, if you have previously shared it with other ooblee users.

It is the responsibility of the user that the Content set up complies with these Terms and all applicable laws.


If you are a Seller, ooblee has the non-exclusive right and license to use the name, trademark and logo of your company to promote the ooblee Platform and Services.

9. Delivery and Return

ooblee has no legal or business responsibility or arbitrator role between you as the Seller and the Customers, regarding any outstanding activity or service or misunderstanding regarding the delivery and return of Products initiated by your customers on your Shop profile.

9.1. Deliveries of the Seller

To you as a Seller, the ooblee platform enables to setup multiple Product Delivery Models:

 • Reserve now pay on spot,
 • Order now and pay on delivery,

10. Payments and commissions

ooblee makes available to you a platform that will play the role of a local (but globally widespread) social network that allows you to easily and for free track local marketplaces and events in the community, and to Sellers, especially those of small and medium size, a compelling business model that allows them to advertise to their local community in an almost free way, with the optional ability to post sponsored posts on the local Marketplace (ooblee Feed for Sellers).

The only source of revenue that ooblee generates in the business model offered is the lease of sponsored positions on the ooblee Marketplace. As a Shop, at the time of the latest version of these Terms, you are under no obligation to pay any subscription for use of the ooblee Platform Service or to pay any fees from the sale of the Product under ooblee. Just in case you want to publish a sponsored post and gain better visibility at your local ooblee Marketplace (ooblee feed for sellers), you pay a fixed price, determined by ooblee administrator.

11. Right to waiver and full contract

As a user of the ooblee Platform, you may at any time, initiate the deletion of your ooblee Account by contacting ooblee Customer Support and following the instructions provided on the deletion procedure, thereby terminating your obligations arising from acceptance of these ooblee Platform Terms of Use.

This procedure is preceded by the settlement of financial obligations for activated and unpaid customer service if any. You are not entitled to any refund, except as provided in the Terms of Use.

Upon termination of the account, which may be initiated by the user or ooblee, you will no longer be able to access the administration of your account on the ooblee platform.

ooblee reserves the right to change or terminate any ooblee Service, its terms of use and your account at any time, for any reason, without notice and your consent. Termination of the Terms of Service does not terminate the rights and obligations incurred before the date of termination.

If there is any suspicion that fraudulent actions are being taken from any user account regarding any ooblee service, or another serious breach of the terms of use of the ooblee platform, that account may be suspended or terminated permanently.

12. Service and pricing changes

Costs for any ooblee service are subject to change. You will be notified of any changes to the prices of ooblee services through the ooblee application.

ooblee reserves the right at any time to modify the terms of use of an ooblee Service, as well as its technical functioning or the way of integration of a third party service, or the right to terminate the Service altogether, with or without notice, without being responsible to ooblee users or any third party.

13. Third Party Services

ooblee uses or may use the services of third parties to realize some of their functionality. It is important to be aware that third-party services related to the operation of an ooblee service are used as they are at the time of use ("as is", "as available") and ooblee does not make any guaranty that the third-party services will be used enforce without interruption, error and security failures.

Third Party Services and Accounts may be used solely on terms dictated by third parties and unless you agree to these policies, you may not use the ooblee Services provided through that third party service.


In certain circumstances, this may mean that some important functionality of the platform itself may be denied, for example:

 • if you do not agree to the terms of use of interactive maps on the ooblee platform on terms dictated by the default third party, you will not be able to use the interactive map to view the location of your physical web store, while other ooblee services will be available. In this case (and at this time), ooblee cannot offer the integration of another map provider whose terms of use you agree to. If the conditions are met, ooblee will let you know about this choice.

By agreeing to use a third party service, you also agree to share with that third party certain information regarding your ooblee account, which are necessary for the operation of the third party service, in accordance with the policies outlined in ooblee privacy policies and those third parties.

The relationship between you and the third party whose services you have agreed to use in connection with the operation of an ooblee service is solely a business or customer relationship and the agreement between you and that third party and ooblee is not obligated, in any way, to resolve any misunderstanding, arbitration or litigation between the Beneficiary and a third party, nor can they have any liability for any compensation for damages resulting from that business relationship.

ooblee uses the services of third parties for the purposes of operating the platform itself (Hetzner Online GmbH, Germany), as well as establishing and maintaining the platform and application web and mobile software (Itsinbox d.o.o Belgrade) and the way in which your data is used by these third parties you can find out more in our Privacy Policy.

ooblee reserves the absolute right to change the third party provided by that service for the establishment and operation of their services, without prior notice and your consent, with an adequate update of the Terms section describing the engagement of third parties for the purposes of the operation of the ooblee Platform.

13.1. Third-party service to use interactive folders

The Google Maps service is used to enter the geo location of your physical store.


ooblee reserves the right to replace the interactive map provider without prior notice and your consent, or otherwise terminate or modify existing third party services (Google Maps).

Your use of the interactive map usage services on the ooblee platform implies your acceptance of Google Maps and Earth Enterprise Universal Acceptable Use Policy, Additional Terms of Service Use, the Google Maps and Google Earth Additional Terms of Service, and Google's Privacy Policy, as may be amended from time to time by Google.

 

14. Feedback and comments

You can post your comments and opinions through any means of communication available to you (writing comments, using social media tools, in customer service communication, on forums, or otherwise). You are expected to take into account the terms of use of the ooblee Platform and the Acceptable Use Policies, not knowingly leave misinformation or bring ooblee staff or other users into a situation that could lead to any inconvenience, arbitration or dispute.

ooblee reserves the right, but is under no obligation, to remove or delete certain comments in its sole discretion without notice, especially when the rules of acceptable use of the ooblee Platform have been violated.

ooblee is very respectful of your opinion and we are open to any ideas and suggestions regarding improving, adding or innovating how any service works, whether it is ooblee service or a related third party service, but not for those ideas or suggestions under which conditions we have no obligation to maintain their confidentiality or to provide compensation to potential copyright holders. ooblee reserves the absolute right to implement, amend or modify the operation of any service in the manner mentioned or explained in customer feedback, comments or reviews, or without the obligation to seek their consent or any approval and are under no obligation to comment or prove the origin of the idea and the possibility of copyright infringement. If you are not prepared for the possibility of your idea or suggestion being used in any way and without charge for the addition, improvement or enhancement of an ooblee platform service, do not submit or publish it.

15. Report copyright infringement

Anyone can report copyright infringement for any content on the ooblee platform. In the case of content posted on the ooblee social network, a copyright infringement notice should be sent to ooblee customer support, with information about the copyright owner, a detailed description of the copyrighted work and copyright infringement, along with a link to the site where the content in question is posted. After this application, ooblee may remove or disable the display of the content in dispute and will notify the uploader.


If the user responds with a complaint, the legal or natural person who reported the copyright infringement is expected to have evidence that he/she has initiated legal proceedings to prove the copyright infringement, and if such proof of initiation is not forwarded within 14 days of the submission of the complaint, ooblee may allow the disputed Content to be displayed and used further.

Information submitted to ooblee Customer Support by a legal or natural person who believes that the publication of content hosted on the ooblee Platform infringes copyright may be provided to the user who has posted the content in question.

Proving copyright infringement, in addition to permanently removing the content in question from the ooblee Platform, may also result in the suspension or permanent removal of the infringing user account.

Natural or legal persons wishing to report a copyright infringement must bear in mind that if they are misidentified or badly intent to remove someone's copyrighted content from the ooblee Platform, they may be liable for the damage caused, be the subject of litigation, and pay certain fines and court costs. Due to the possible consequences of this procedure, it is always a good idea to review the authorship and grounds for initiating a copyright infringement claim before initiating it and possibly consult a lawyer.

16. Data and privacy protection

We believe that uncompromising protection of user privacy and a simple and transparent advertising model that works without monitoring and analyzing your online behavior, as well as a model of complete transfer of profile ownership to Sellers are important advantages of the ooblee platform over social networks, e-commerce, marketplace and similar platforms available on the market at the time of launching ooblee products, so we pay special attention to data and privacy protection. Users must read and agree to the "Privacy Policy" before using our services.

17. Advertising

These conditions determine the procedure for using advertising services on the ooblee platform that will be enabled for registered Shop users in any country in the world, but in this case for the use of Monri WebPay Payment Gateway, this Terms & Conditions refers to all Shop users registered in Montenegro who use advertising services on ooblee applications.

The platform is owned by ooblee d.o.o., and the consumer of advertising services is any Shop Profile on the ooblee application who fills out an electronic payment form, and makes payment via credit cards for the post or banner advertising service within the application.

A consumer of advertising services is considered to be any person who performs the steps required to advertise a post or banner at least once, fills in the required information and makes an electronic payment.

Advertising prices are expressed in the currency associated with the country in which the Store registered its Shop Profile on the ooblee platform, to be more precise with the country in which Store operates in compliance with the laws of the same. The legally prescribed VAT rate is included in the price of advertising. In this particular case, this text refers to the state of Montenegro, respecting the law of the country in which the Store is registered and in which advertising is paid, the tax on advertising services offered by the ooblee platform is calculated in the amount prescribed by law in Montenegro - 21% VAT for advertising services.

The service is ordered electronically, by clicking on one of the two ways of advertising offered (Rotation or Banner), on a specific post or by uploading a photo, and by selecting sectors, locations and available dates. The service is considered "ordered" at the moment when the consumer of advertising services chooses and confirms the method of payment.

Advertising services are paid online with one of the credit and debit cards: MasterCard®, Maestro®, or Visa.

Once advertised posts and/or banners are displayed in the sectors and cities selected by the consumer of advertising services, the platform is not responsible for the results achieved by advertising. The platform disclaims any responsibility regarding the results of advertising, it cannot guarantee that it will lead to an improvement in the sales of a specific advertised product of the Shop.

If the advertised posts and/or banners are not displayed as advertised in the expected time, the consumer of advertising services has the right to notify the ooblee platform in order to take action to eliminate any technical malfunctions and problems.

17.1. Creditcard purchase security statement

Confidentiality of your information is protected and secured by using SSL encryption. Pages for web payment are secured by using Secure Socket Layer (SSL) protocol with 128-bit data encryption. SSL encryption is a data coding procedure for prevention of unauthorized access during data transfer.

This enables a secure data transfer and prevents unauthorized data access during communication between user and Monri WebPay Payment Gateway and vice versa.

Monri WebPay Payment Gateway and financial institutions exchange data by using their virtual private network (VPN) which is also protected from unauthorized access.

Monri Payments is PCI DSS Level 1 certified payment service provider.

Credit card numbers are not stored by Merchant and are not available to unauthorized personnel.

17.2. Personal data gathering and protection statement

We are committed to provide service of protection of our users's personal data in a way that we collect only essential basic information about our users that are necessary for fulfilling our obligations. We also inform our users about the way we collect information and regularly give them an option about how their information will be used, including the possibility to decide whether their name should be included or omitted from the lists used for marketing campaigns.

All user information are strictly guarded and are available only to the employees who need those information for completing the job.

All our employees and business partners are responsible to follow the principles of confidentiality protection.

 

17.3 Advertising Reclamation

The consumer of advertising services is obliged to check the status of the advertised post, and in case of any inconvenience, immediately report the problem via the support form provided within the application (Contact support - Shop menu) or by sending an email to support@ooblee.me. The reclamation application must be accompanied by evidence (ie screenshots) in order to establish the truth of the user's claim. If it turns out that there is a problem and that the consumer of advertising services did not receive the advertisement he paid, he can contact us for a full refund via a prominent form or email to directly communicate with us to make a refund or make an agreement to lease another advertising post on other date or sector in applications as an alternative.